ابرُبا در نام‌گذاری بسته‌های خود از تکنولوژی‌های پیشرو در قرن جاری الهام گرفته است. این فناوری‌های نوظهور قادرند زندگی و کسب‌وکارها را متحول سازند.

نام بسته


قیمت پایه بسته
قیمت ماهه
قیمت ساعت
تخفیف
ارزش افزوده

در صورت داشتن کد تخفیف وارد شوید

تومان
پرداخت
Quantum Package
پردازنده 1 هسته
حافظه 2 گیگ
دیسک 30 گیگ
ماهانه 85000 تومان
ساعتی 380 تومان
مرحله بعد
Blockchain Package
پردازنده 2 هسته
حافظه 2 گیگ
دیسک 50 گیگ
ماهانه 115000 تومان
ساعتی 528 تومان
مرحله بعد
AR Package
پردازنده 2 هسته
حافظه 4 گیگ
دیسک 50 گیگ
ماهانه 129000 تومان
ساعتی 688 تومان
مرحله بعد
Bio Package
پردازنده 4 هسته
حافظه 4 گیگ
دیسک 50 گیگ
ماهانه 159000 تومان
ساعتی 852 تومان
مرحله بعد
IoT Package
پردازنده 4 هسته
حافظه 8 گیگ
دیسک 100 گیگ
ماهانه 239000 تومان
ساعتی 1308 تومان
مرحله بعد
5G Package
پردازنده 16 هسته
حافظه 8 گیگ
دیسک 100 گیگ
ماهانه 409000 تومان
ساعتی 2208 تومان
مرحله بعد
بسته سفارشی AI
ماهانه از 159120 تومان
ساعتی از 852 تومان
سفارشی سازی
مرحله بعد
بسته ها
ماهانه
3 ماهه
6 ماهه
یکساله
مرحله بعد
قبلی
ویندوز
لینوکس
مرحله بعد
قبلی
اقتصادی
کسب و کار
فوق العاده
قبلی