اقتصادی
کسب و کار
فوق العاده
# عنوان مقدار قیمت
1 پردازنده هسته تومان
2 دیسک گیگابایت تومان
3 حافظه گیگابایت تومان
4 آی پی عدد تومان
5 سرور عدد
6 دوره سرویس ماه تومان
7 سطح سرویس
اقتصادی
8 تخفیف % تومان
9 ارزش افزوده تومان
در صورت داشتن کد تخفیف وارد شوید
تومان
پرداخت
انتخاب روش محاسبه مصرف
پرداخت به صورت ماهانه
تومان
با انتخاب دوره های زمانی بیشتر از تخفیف برخوردار می شوید
انتخاب پشتیبان گیری خودکار
نسخه پشتیبان غیر فعال
CPU
Core
DISK
GB
RAM
GB
IP
IPs
SERVER
server
Time Span: Month
Month
قبل بعد
مرحله بعد